Chức danh phó trưởng khu phố có được hưởng phụ cấp?

Cập nhật lúc 21:32, Thứ Ba, 15/09/2020 (GMT+7)

* UBND TP.Biên Hòa trả lời ông Nguyễn Tiến Thành (ngụ P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) thắc mắc về chức danh phó trưởng khu phố có được hưởng phụ cấp hay không, như sau:

- Khoản 6, Điều 2, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24-4-2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định như sau, căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Do vậy, việc bố trí chức danh phó trưởng khu phố/ấp và mức phụ cấp của chức danh này thực hiện theo quy định của HĐND tỉnh. UBND thành phố đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung chức danh phó trưởng khu phố và phương thức hỗ trợ phụ cấp. Hiện nay, UBND tỉnh đang nghiên cứu, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định các chức danh và mức phụ cấp cho những chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp khu phố/ấp ngoài các chức danh đã quy định như: bí thư chi bộ, trưởng khu phố/ấp và trưởng ban công tác Mặt trận. Sau khi HĐND tỉnh quyết định, Phòng Nội vụ thành phố sẽ tham mưu UBND TP.Biên Hòa triển khai đến các đơn vị để biết và thực hiện.

Kim Liễu (ghi)

.
.
;
.
.