Mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh trái tuyến

Cập nhật lúc 20:49, Thứ Ba, 19/05/2020 (GMT+7)

Tôi đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế (BHYT) tại Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa. Vậy nếu tôi đi khám bệnh tại các bệnh viện khác trong tỉnh và ở TP.HCM  thì tôi được thanh toán BHYT như thế nào?

Trần Thị Ngôn (P.Tân Mai, TP.Biên Hòa)

Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nguyễn Thị Quy trả lời vấn đề này như sau: Căn cứ Điều 22, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh trái tuyến như sau: Những người có thẻ BHYT khi tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến sẽ được BHYT thanh toán theo những mức hưởng khác nhau. Cụ thể: nếu điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến trung ương sẽ được thanh toán 40% chi phí điều trị;  điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được thanh toán 60% chi phí (có hiệu lực đến ngày 31-12-2020). Bắt đầu từ 1-1-2021 sẽ được BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Riêng từ ngày 1-1-2016, thực hiện chính sách thông tuyến huyện, người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện sẽ được quyền khám, chữa bệnh tại các trạm y tế xã, phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác trong toàn tỉnh và vẫn được thanh toán BHYT như khi đi đúng tuyến và cũng không cần giấy chuyển viện. Có nghĩa là người có thẻ BHYT không bị giới hạn bởi một cơ sở khám chữa bệnh ban đầu nào từ tuyến huyện trở xuống.

Trong trường hợp bà khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh mà không có giấy chuyển tuyến của các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, bà sẽ không được BHYT thanh toán chi phí khám bệnh và điều trị ngoại trú. Riêng trường hợp cấp cứu tại bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh nhưng có trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh thì sẽ được hưởng lần lượt là 60% đối với các bệnh viện tuyến tỉnh và 40% đối với bệnh viện tuyến trung ương.

Phương Liễu (ghi)

.
.
;
.
.