Các loại tài sản không được kê biên khi cưỡng chế thi hành án thương mại

Cập nhật lúc 22:39, Thứ Hai, 13/04/2020 (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2020/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại (có hiệu lực từ ngày 1-6-2020).

Theo đó, nghị định quy định cụ thể các loại tài sản không được kê biên khi cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại như sau: tài sản bị cấm lưu thông theo quy định của pháp luật; tài sản phục vụ quốc phòng - an ninh, lợi ích công cộng; tài sản do ngân sách nhà nước cấp cho cơ quan, tổ chức; số thuốc phục vụ phòng, chữa bệnh cho người lao động; lương thực, thực phẩm, dụng cụ và tài sản khác phục vụ bữa ăn cho người lao động; nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế và thiết bị, phương tiện, tài sản khác thuộc các cơ sở này nếu không phải là tài sản để kinh doanh; trang thiết bị, phương tiện, công cụ bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ và phòng, chống ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, Nghị định số 44/2020/NĐ-CP cũng nêu rõ, trường hợp pháp nhân thương mại không còn tài sản nào khác hoặc có tài sản nhưng không đủ để thi hành án, cơ quan thi hành án có quyền kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố, thế chấp nếu giá trị của tài sản đó lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế thi hành án.

Đoàn Phú

.
.
;
.
.