Chuyển nhượng khi có ghi nợ tiền sử dụng đất

Cập nhật lúc 20:40, Thứ Hai, 17/02/2020 (GMT+7)

Hỏi: Tôi muốn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng toàn bộ thửa đất từ người khác, nhưng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) của người này còn ghi nợ tiền sử dụng đất. Xin hỏi việc nhận chuyển nhượng của tôi có vướng mắc gì không, pháp luật hiện nay quy định về vấn đề này như thế nào, tôi cần làm gì để tuân thủ đúng pháp luật.  Xin được luật sư tư vấn.

Trần Thị Vy (huyện Long Thành)

Trả lời: Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận QSDĐ. Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền nói trên.

Ở đây, bà nhận chuyển nhượng toàn bộ thửa đất không phải một phần diện tích đất nên bà phải yêu cầu người sử dụng đất (chủ đất) phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước trước, sau đó bà và người có QSDĐ (chủ đất) tiến hành lập hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ theo quy định. Lưu ý trước khi tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, để tránh trường hợp tranh chấp về diện tích thửa đất lớn hoặc nhỏ hơn so với diện tích được cấp ghi trên giấy chứng nhận QSDĐ, hai bên cần bàn bạc thống nhất, yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  đo lại toàn bộ thửa đất để xác định diện tích đất thực tế.

Ls.Ngô Văn Định

.
.
;
.
.