Trong trường hợp nào tòa án được hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Cập nhật lúc 22:14, Thứ Sáu, 29/11/2019 (GMT+7)

Ông Trần Hùng (60 tuổi, ngụ ấp 2, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) thắc mắc, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện, tỉnh cấp nhưng sao tòa án lại có quyền hủy?

Luật sư Nguyễn Đức (Hội Luật gia tỉnh) giải thích, theo quy định tại Khoản 16, Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Ngoài ra, theo giải đáp số 02/GĐ- TANDTC ngày 19-9-2016 của Tòa án nhân dân tối cao về một số vấn đề về tố tụng hành chính và tố tụng dân sự, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn là một quyết định hành chính.

Do đó, tòa án được hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong những trường hợp sau: Thứ nhất, Khoản 1 Điều 34 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định tòa án có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự mà tòa án có nhiệm vụ giải quyết.

Thứ hai, Khoản 2, Điều 34, Bộ luật Tố tụng dân sự quy định, quyết định cá biệt này là quyết định đã được ban hành về một vấn đề cụ thể và được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể. Trường hợp vụ việc dân sự có liên quan đến quyết định này thì phải được tòa án xem xét trong cùng một vụ việc dân sự đó.

Luật sư Nguyễn Đức nhấn mạnh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một quyết định cá biệt bởi nó quy định về một vấn đề cụ thể là chứng nhận quyền sử dụng đất cho một hoặc một số đối tượng cụ thể. Khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một chủ thể nào đó mà đương sự trong vụ án dân sự cho rằng việc cấp giấy đó là không đúng quy định pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ thì họ có quyền yêu cầu tòa án hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó trong cùng một vụ án dân sự.

Đoàn Phú (ghi)

.
.
;
.
.