Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Cập nhật lúc 00:53, Thứ Bảy, 06/07/2019 (GMT+7)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định 58/2019/NĐ-CP là 1.624.000 đồng (quy định cũ tại Nghị định 99/2018/NĐ-CP là 1.515.000 đồng).

Nghị định 58/2019/NĐ-CP cũng quy định rõ về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng như sau: Mức trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945: diện thoát ly là 1.815.000 đồng; diện không thoát ly là 3.081.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của một liệt sĩ là 1.624.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của hai liệt sĩ là 3.248.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của ba liệt sĩ trở lên là 4.872.000 đồng.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ) hưởng mức phụ cấp 1.361.000 đồng. Người phục vụ bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình hưởng mức trợ cấp 1.624.000 đồng. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng mức trợ cấp 1.361.000 đồng. Trường hợp bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41-100%, mức trợ cấp từ 1.695.000 đồng đến 4.137.000 đồng. Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng hưởng phụ cấp 1.624.000 đồng.

Về trợ cấp ưu đãi một lần, nghị định quy định: Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ, mức trợ cấp 20 lần mức chuẩn; hỗ trợ chi phí báo tử 1.000.000 đồng. Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến chết trước ngày 1-1-1995, bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, được truy tặng mức trợ cấp 20 lần mức chuẩn...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-8-2019. Nghị định số 99/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2019. Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại nghị định này được thực hiện kể từ ngày 1-7-2019.

P.V

.
.
;
.
.