Huyện Long Thành:

Vì sao đất đang có tranh chấp vẫn được quyền giao dịch?

Cập nhật lúc 22:04, Thứ Tư, 10/04/2019 (GMT+7)

Tòa soạn Báo Đồng Nai nhận được đơn của bà Hồ Thị Yến Vy (ngụ ở TP.Biên Hòa) phản ảnh về việc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Long Thành (tạm gọi tắt là Văn phòng ĐKĐĐ huyện Long Thành) từ chối giải quyết việc bà xin ngăn chặn giao dịch quyền sử dụng đất liên quan đến 33 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) tọa lạc tại xã Phước Bình (huyện Long Thành). 

Trong đơn, bà Vy cho biết trước đó bà có nộp đơn đến Tòa án nhân dân huyện Long Thành khởi kiện “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá” liên quan đến 33 giấy CNQSDĐ nói trên. Đồng thời, để bảo toàn hiện trạng tài sản đang tranh chấp, bà Vy cũng đã nộp đơn xin ngăn chặn giao dịch quyền sử dụng đất đến Văn phòng ĐKĐĐ huyện Long Thành.

Tuy nhiên, trong quá trình xử lý đơn của bà Hồ Thị Yến Vy, Văn phòng ĐKĐĐ huyện Long Thành cho rằng, do bà Vy không cung cấp được thông báo thụ lý vụ án, hoặc quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với tài sản nêu trong đơn nên đã từ chối giải quyết việc ngăn chặn.   

Để đáp ứng theo yêu cầu của Văn phòng ĐKĐĐ huyện Long Thành, bà Vy sau đó đã nộp bổ sung Thông báo số 55/TB-TLVA ngày 8-3-2019 của Tòa án nhân dân huyện Long Thành về việc thụ lý vụ án tranh chấp có liên quan đến 33 giấy CNQSDĐ nói trên.

Thế nhưng, đến ngày 18-3-2019, bà Vy lại nhận được Công văn số 84/CV-VPĐKĐĐ-TH ngày 15-3-2019 của Văn phòng ĐKĐĐ huyện Long Thành. Trong đó, Văn phòng ĐKĐĐ huyện căn cứ theo Thông tư số 33, ngày 29-9-2017 (của Bộ Tài nguyên - môi trường) và Công văn số 253 (của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo) để trả lời với bà Vy rằng, Văn phòng ĐKĐĐ huyện Long Thành chỉ tạm ngưng giao dịch liên quan đến 33 giấy CNQSDĐ nêu trên trong 10 ngày và yêu cầu bà Vy phải cung cấp quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì mới có thể tiếp tục ngăn chặn.

Trong khi đó, tại mục 2, Công văn số 253 (của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo) rõ ràng có quy định: “Một trong các điều kiện để cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch là tài sản không có tranh chấp. Văn phòng đăng ký QSDĐ có trách nhiệm tạm ngưng giải quyết thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, thay đổi hiện trạng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất khi cá nhân, tổ chức nộp đơn đề nghị tạm ngưng các thủ tục nêu trên, kèm theo giấy tờ, tài liệu chứng minh tài sản hiện đang có tranh chấp, ví dụ như: văn bản thụ lý việc giải quyết tranh chấp đất đai, hoặc văn bản thụ lý việc giải quyết tranh chấp quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, hoặc văn bản thụ lý việc giải quyết tranh chấp hợp đồng, giải quyết có đối tượng tranh chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (ví dụ: Tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền được xác định có thể là UBND, Tòa án nhân dân có thẩm quyền hoặc Trọng tài Thương mại), hoặc văn bản thể hiện kết quả giải quyết tranh chấp của cơ quan có thẩm quyền, nhưng các bên vẫn không đồng ý với kết quả giải quyết tranh chấp đó và tiếp tục khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật”.

Mặt khác, tại Thông tư số 33, ngày 29-9-2017, Bộ Tài nguyên - môi trường cũng quy định việc từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện khi có một trong các căn cứ như: “...nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất” (trích Điểm đ, Khoản 11, Điều 7).

Ngoài ra, cũng tại Công văn số 84, ngày 15-3-2019, việc Văn phòng ĐKĐĐ huyện Long Thành viện dẫn Luật Công chứng để cho rằng, các hợp đồng mua bán (mà bà Vy đang khiếu kiện - PV) được công chứng hợp lệ nên phải được cho đăng ký… là không thỏa đáng. Bởi lẽ, ở đây chưa cần đề cập đến giá trị pháp lý của các hợp đồng công chứng, mà chỉ xác định rằng các thửa đất đã được công chứng hiện đang có tranh chấp (Tòa án nhân dân huyện Long Thành đang thụ lý vụ án) nên cần phải được tạm ngưng giao dịch đúng theo quy định tại Công văn số 253 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo và Thông tư số 33, ngày 29-9-2017 của Bộ Tài nguyên - môi trường.

Như vậy, nếu căn cứ theo Công văn số 253 và Thông tư số 33, thì chỉ cần Tòa án nhân dân huyện Long Thành có thông báo đang thụ lý vụ án tranh chấp cũng đã đủ điều kiện để ngăn chặn việc giao dịch có liên quan đến 33 giấy CNQSDĐ nói trên. Thế nhưng, không hiểu vì sao Văn phòng ĐKĐĐ huyện Long Thành lại thực hiện không đúng theo tinh thần nội dung của 2 văn bản pháp luật này?

P.V

.
.
;
.
.