Chính sách mới

Có chuyên mục tiếp cận thông tin trong cổng thông tin điện tử

Cập nhật lúc 21:07, Thứ Sáu, 29/03/2019 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016. Theo đó, để tiếp tục triển khai thi hành nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung của Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân; tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền nâng cao trình độ nhận thức, kỹ năng cung cấp thông tin cho đội ngũ công chức, đặc biệt là các công chức làm đầu mối cung cấp thông tin.

Đối với những cơ quan, đơn vị chưa có quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin cho công dân thì cần khẩn trương xây dựng, ban hành với đầy đủ các nội dung theo quy định của luật; bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin. Bố trí cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết cho việc cung cấp thông tin; hoàn thiện và vận hành trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử, trong đó có chuyên mục về tiếp cận thông tin, thường xuyên đăng tải, cập nhật các thông tin theo quy định của pháp luật; tiến hành lập, cập nhật danh mục thông tin theo quy định phải được công khai và danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện.

P.V

.
.
;
.
.