Quy định về thi tuyển công chức

Cập nhật lúc 21:34, Thứ Tư, 09/01/2019 (GMT+7)

Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29-11-2018 (có hiệu lực từ ngày 15-1-2019) của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định trong tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong đó, sửa đổi, bổ sung điều 8 đối với các môn thi và hình thức thi; điều 9 về điều kiện miễn thi một số môn và điều 10 cách tính điểm; điều 8 nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển công chức. Cụ thể, thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi trắc nghiệm và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

* Thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 9 địa phương

Theo Quyết định 47/2018/QĐ-TTg ngày 26-11-2018 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 10-1-2019 sẽ tổ chức hoạt động thí điểm thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai.

* Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa

Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23-11-2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thông tư có hiệu lực từ ngày 6-1-2019.

 Theo đó, việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại bộ phận một cửa đối với các thủ tục hành chính phải được công bố trong quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính và công khai theo quy định pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính. Các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh quyết định danh mục các thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận tại bộ phận một cửa các cấp, trừ thủ tục hành chính thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về những hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nội dung công bố thủ tục hành chính phải thể hiện rõ ràng, cụ thể về trình tự thực hiện, cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả…

 P.V (tổng hợp)

.
.
;
.
.