Chính sách mới:

Quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ

Cập nhật lúc 22:26, Thứ Hai, 24/12/2018 (GMT+7)

Ngày 24-10-2018, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ về tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên; ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương.

Cụ thể, trong các ngày nghỉ nêu trên, tiền lương được tính theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động nhân với số ngày nghỉ. Trước đây, Nghị định 05/2015/NĐ-CP, tiền lương ghi trong hợp đồng lao động được quy định là tiền lương của tháng trước liền kề.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15-12-2018.

P.V (tổng hợp)

.
.
;
.
.