Chính sách mới

Cập nhật lúc 22:19, Thứ Sáu, 14/12/2018 (GMT+7)

* Không được tổ chức họp kết hợp tham quan, nghỉ mát

Ngày 9-11-2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg, quy định về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước. Theo đó, những trường hợp không tổ chức họp gồm: họp kết hợp với tham quan, giao lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; họp giải quyết các công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp; họp giải quyết công việc đã được phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết…

Quyết định 45/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25-12-2018.

* Vay vốn trồng cây lâu năm được thỏa thuận ân hạn nợ gốc

Đó là nội dung đáng chú ý được Ngân hàng Nhà nước nêu tại Thông tư 25/2018/TT-NHNN ngày  24-10-2018 (có hiệu lực từ ngày 10-12-2018) về sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2015/TT-NHNN; hướng dẫn thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Trường hợp khách hàng vay để trồng, chăm sóc, tái canh cây lâu năm thì khách hàng và tổ chức tín dụng được thỏa thuận thời gian ân hạn nợ gốc và lãi phù hợp với giai đoạn kiến thiết của cây trồng lâu năm. Cụ thể, thời gian ân hạn được tính từ khi tổ chức tín dụng bắt đầu giải ngân vốn vay đến khi khách hàng bắt đầu trả nợ gốc và lãi được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

P.V (tổng hợp)

.
.
;
.
.