Không có tài sản đảm bảo, nông dân vẫn được vay đến 200 triệu đồng

Cập nhật lúc 22:27, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)

Nghị định 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Điểm đáng chú ý của Nghị định 116/2018/NĐ-CP là tăng mức cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể như sau: cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn được vay ngân hàng không cần có tài sản đảm bảo vẫn được vay tối đa 200 triệu đồng  (trước đây là 100 triệu đồng); cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh về nông nghiệp được vay ngân hàng không cần có tài sản đảm bảo tối đa 100 triệu đồng (trước đây là 50 triệu đồng).

Nghị định 116/2018/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 25-10-2018.

.
.
;
.
.