UBND huyện Cẩm Mỹ trả lời thắc mắc của một bạn đọc

Cập nhật lúc 22:24, Thứ Hai, 25/06/2018 (GMT+7)

UBND huyện Cẩm Mỹ trả lời thắc mắc của một bạn đọc (không nêu tên), nội dung: “Tôi hiện nay đang làm Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã, tôi tốt nghiệp đại học ngành chăn nuôi. Xin cho biết theo chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định của tỉnh Đồng Nai, tôi có được áp dụng mức lương theo bằng cấp không?” như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 7-7-2017 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định mức hỗ trợ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã được chuyển xếp theo bằng cấp chuyên môn so với mức lương cơ sở. Cụ thể: trình độ đại học được chuyển xếp bậc 1 của ngạch chuyên viên, hệ số 2,34; trình độ cao đẳng chuyển xếp bậc 1 của ngạch chuyên viên cao đẳng, hệ số 2,1; trình độ trung cấp được chuyển xếp bậc 1 của ngạch cán sự, hệ số 1,86 và chưa qua đào tạo được chuyển xếp hệ số 1,7.

Như vậy, đối với chức danh Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã có bằng đại học ngành chăn nuôi, được xem xét để chuyển xếp mức hỗ trợ phụ cấp bậc 1 của ngạch chuyên viên, hệ số 2,34 mức lương cơ sở.

Ban CTBĐ

.
.
;
.
.