Cách tính lương đối với cán bộ, công chức từ ngày 1-7

Cập nhật lúc 23:01, Thứ Sáu, 22/06/2018 (GMT+7)

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Ðảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, hội.

Theo đó, cách tính lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức nhà nước từ ngày 1-7 như sau:

- Mức lương = 1.390.000 đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng;

- Mức phụ cấp: các khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở = 1.390.000 đồng/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng;

- Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) = [mức lương + mức phụ cấp chức vụ (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp;

- Các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

- Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) = 1.390.000 đồng/tháng x hệ số chênh lệch bảo lưu.

Thông tư 06/2018/TT-BNV bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-7-2018 và thay thế cho Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Ðảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành. Ðồng thời, các khoản trích và chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở được tính lại tương ứng từ ngày 1-7-2018.                                                       

Ban CTBĐ

.
.
;
.
.