UBND tỉnh trả lời cử tri các phường Tân Phong, Trảng Dài

Cập nhật lúc 22:49, Chủ Nhật, 27/05/2018 (GMT+7)

UBND tỉnh trả lời cử tri các phường Tân Phong, Trảng Dài (TP.Biên Hòa) về đề nghị: “Đơn vị chức năng công khai rộng rãi cho người dân biết thời gian hoạt động, thời gian hoàn vốn của trạm thu phí BOT đường Đồng Khởi; UBND tỉnh xem xét không thu phí trạm BOT đường Đồng Khởi nữa” như sau:

Dự án đầu tư đường 768 theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (hình thức hợp đồng BOT) đã được Bộ Kế hoạch - đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2010. Theo đó, quy mô dự án gồm 6 nội dung hạng mục, trong đó có hạng mục đầu tư cải tạo đường Đồng Khởi từ ngã tư Tân Phong đến đường 768; thời gian thu phí của dự án là 35 năm (dự kiến từ năm 2010-2044).

Căn cứ theo nội dung giấy chứng nhận đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt; căn cứ theo hợp đồng số 2333/2009/HĐ.BOT-768 đã được Sở Giao thông - vận tải Đồng Nai và Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức ký kết ngày 18-12-2009; căn cứ vào các quy định pháp luật khác có liên quan, trên đường Đồng Khởi, công ty đã thực hiện đầu tư, cải tạo đoạn từ Bệnh viện lao và bệnh phổi Đồng Nai (cũ) đến ngã ba Thiết Giáp, trùng tu đoạn từ ngã ba Thiết Giáp đến đường 768, đưa vào khai thác trong tháng 10-2010 với kinh phí đầu tư khoảng 18 tỷ đồng; hoàn trả kinh phí đầu tư trước đây cho ngân sách khoảng trên 16 tỷ đồng, tổng kinh phí thực hiện đến nay khoảng trên 34 tỷ đồng. Đồng thời, hàng năm (từ năm 2010 trở đi) thực hiện duy tu sửa chữa thường xuyên, thực hiện trung tu và đại tu định kỳ theo quy định.

Như vậy, đường Đồng Khởi đoạn từ ngã tư Tân Phong đến đường 768 là một trong 6 hạng mục đầu tư của dự án đầu tư đường 768 theo hình thức BOT. Trên đoạn đường này, nhà đầu tư hoàn thành đầy đủ các hạng mục công trình theo đúng các nội dung giấy chứng nhận đầu tư và hợp đồng BOT đã ký kết, đưa vào khai thác từ năm 2010; đồng thời nhà đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện việc duy tu sửa chữa thường xuyên, trung tu và đại tu đoạn đường này theo quy định trong suốt thời gian hoạt động của dự án (35 năm). Vì là một hạng mục của dự án đầu tư đường 768 theo hình thức BOT nên việc đặt trạm thu phí trên tuyến đường này là hoàn toàn phù hợp.           

Ban CTBĐ

.
.
;
.
.