Nhà nước - Công dân

Cập nhật lúc 22:53, Thứ Sáu, 23/03/2018 (GMT+7)

Cử tri phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa phản ảnh: “Khi người dân đến liên hệ công tác tại các cơ quan nhà nước vẫn bị thu tiền giữ xe. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng trên. Đồng thời, xem xét chủ trương miễn phí giữ xe khi người dân đến liên hệ tại cơ quan có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính, các bệnh viện và bưu điện trên địa bàn tỉnh”.

UBND tỉnh trả lời như sau: Việc không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến liên hệ làm việc tại các cơ quan nhà nước được quy định tại các văn bản: Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 2-8-2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Nghị quyết số 102/2007/NQ-HĐND ngày 7-12-2007 của HĐND tỉnh về thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; lệ phí cấp biển số nhà; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 17-3-2008 của UBND tỉnh về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

Ngày 13-5-2015, UBND tnh đã ban hành Chỉ thị́ 12/CT-UBND về việc tăng cường và x lý trit để tình hình thc hin thu phí trông gi xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tnh Đồng Nai. Theo đó, UBND tnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương không được tự đặt ra các khoản thu phí, lệ phí dưới các hình thức không đúng theo quy định của pháp luật; giao Sở Tài chính làm đầu mối đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện tại các sở, ban, ngành, địa phương.

Sau khi có kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng khi người dân đến liên hệ công tác tại các cơ quan nhà nước vẫn bị thu tiền giữ xe. Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và các địa phương báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chủ trương miễn phí giữ xe khi người dân đến liên hệ giải quyết công việc tại cơ quan có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, các bệnh viện và bưu điện trên địa bàn tỉnh theo kiến nghị của cử tri.

Ban CTBĐ

.
.
;
.
.