Cộng đồng dân cư tham gia phát triển du lịch

Cập nhật lúc 22:58, Chủ Nhật, 14/01/2018 (GMT+7)

Luật Du lịch sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1-1-2018 quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch; quyền, nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch; cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch; quản lý nhà nước về du lịch…

Theo đó, luật quy định cộng đồng dân cư có quyền tham gia và hưởng lợi ích hợp pháp từ hoạt động du lịch; đồng thời có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch, bản sắc văn hóa địa phương cũng như giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, cộng đồng dân cư được tạo điều kiện để đầu tư phát triển du lịch, khôi phục và phát huy các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian, ngành nghề thủ công truyền thống, sản xuất hàng hóa của địa phương phục vụ du khách, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư.

.
.
;
.
.