Chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần

Cập nhật lúc 07:49, Thứ Bảy, 27/01/2018 (GMT+7)

Nghị định 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16-11-2017 về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và Công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. Nghị định được áp dụng từ đầu năm 2018.

Theo nghị định, các doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp Nhà nước và Công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện cổ phần hóa khi đảm bảo đủ 2 điều kiện: không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ; còn vốn Nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và đánh giá lại giá trị doanh nghiệp. Nghị định nêu rõ: Nhà nước không cấp thêm vốn để cổ phần hóa, kể cả các doanh nghiệp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục, phân loại doanh nghiệp Nhà nước khi thực hiện cổ phần hóa thuộc diện Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần.

Nghị định cũng quy định có 3 hình thức cổ phần hóa: Giữ nguyên vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, đồng thời phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; bán một phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán bớt một phần vốn Nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; bán toàn bộ vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết hợp vừa bán toàn bộ vốn Nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.   

P.V (tổnghợp)

.
.
;
.
.