Chính sách mới

Hạn mức thẻ tín dụng tối đa là 1 tỷ đồng

Cập nhật lúc 22:51, Thứ Sáu, 19/01/2018 (GMT+7)

Đây là điểm mới tại Thông tư 26/2017/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Theo đó, hạn mức thẻ tín dụng cấp cho cá nhân có tài sản bảo đảm tối đa là 1 tỷ đồng tiền Việt Nam. Trường hợp phát hành thẻ tín dụng không có tài sản bảo đảm, hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 triệu đồng Việt Nam. Đối với hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, một thẻ được rút tối đa tương đương 30 triệu đồng Việt Nam trong một ngày. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước.

Riêng đối với chủ thẻ chính là tổ chức pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được sử dụng các loại thẻ. Chủ thẻ pháp nhân được ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ của tổ chức, hoặc cho phép cá nhân sử dụng thẻ.

Một quy định mới nữa được bổ sung tại Thông tư 26 là tổ chức phát hành thẻ phải áp dụng tối thiểu 2 hình thức tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại của chủ thẻ qua tổng đài điện thoại và qua các điểm giao dịch của tổ chức phát hành thẻ; đảm bảo xác thực những thông tin cơ bản mà chủ thẻ đã cung cấp; tổ chức phát hành thẻ phải thực hiện ngay các biện pháp để khóa thẻ khi chủ thẻ đề nghị do nghi ngờ có gian lận.

* Xử phạt vi phạm hành chính trong đầu tư xây dựng

Ngày 27-11-2017,  Chính phủ ban hành Nghị định 139/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15-1-2018) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng là 1 tỷ đồng. Trong lĩnh vực khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở khi phát hiện vi phạm sẽ bị xử phạt 300 triệu đồng.

Mức phạt tiền quy định tại nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ một số trường hợp cá biệt). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền so với tổ chức...

 P.V (tổng hợp)

.
.
;
.
.