Chính sách mới

Cập nhật lúc 23:15, Thứ Sáu, 05/01/2018 (GMT+7)

Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ

Ngày 5-12-2017, Chính phủ ban hành  Nghị định 140/2017/NĐ-CP 140 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20-1-2018. Đối tượng được áp dụng trong nghị định này là sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc trong nước hoặc nước ngoài và người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú.

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ sau khi tuyển dụng được đặc cách cử tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức nếu được xếp loại ở mức hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tiếp; cán bộ khoa học phải có ít nhất một đề tài khoa học công bố trên các tạp chí. Nếu trong thời gian 3 năm được tuyển dụng mà có 2 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực thì cơ quan, tổ chức bố trí công tác khác và thôi hưởng phụ cấp tăng thêm theo quy định. Trường hợp 2 năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc.    

P.V (tổng hợp)

.
.
;
.
.