Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường

Cập nhật lúc 07:45, Thứ Bảy, 23/12/2017 (GMT+7)

Từ ngày 8-12-2017, việc giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo quy định tại Thông tư 115/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Nội dung giám sát của Ủy ban Chứng khoán nhà Nước trên cơ sở báo cáo giám sát, báo cáo phục vụ công tác giám sát của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và các nguồn thông tin khác nhằm phân tích sâu để phát hiện các giao dịch thao túng thị trường chứng khoán, cũng như các giao dịch bị cấm khác. Qua đó, khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. 

* Giảm 50% phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Có hiệu lực từ ngày 11-12-2017, Thông tư 112/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 227/2016/TT-BTC. Theo đó, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy sẽ được điều chỉnh giảm. Trong đó, mức phí kiểm định sơn chống cháy, chất ngâm tẩm chống cháy được giảm tới 50%, từ mức 800 ngàn đồng/kg như trước đây hiện xuống còn 400 ngàn đồng/kg; phí kiểm định cửa chống cháy từ mức 700 ngàn đồng/bộ giảm xuống còn 500 ngàn đồng/bộ; phí kiểm định vật liệu chống cháy từ 700 ngàn đồng/m2 giảm xuống còn 400 ngàn đồng/m2...

P.V (tổng hợp)

.
.
;
.
.