Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 1-2018

Cập nhật lúc 22:36, Chủ Nhật, 31/12/2017 (GMT+7)

* Điều chỉnh chế độ hưu trí mới

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi: Bắt đầu từ ngày 1-1-2018, lao động nam đạt 31 năm đóng BHXH và lao động nữ 30 năm đóng BHXH sẽ được hưởng lương hưu tương đương 75% mức đóng BHXH hàng tháng.

Luật còn quy định, để được đáp ứng mức lương hưu 75% theo lộ trình tới năm 2022 được tính như sau: Từ năm 2019, nam giới phải đủ 32 năm tham gia BHXH, năm 2020 đạt 33 năm, năm 2021 là 34 năm và từ năm 2022 phải có 35 năm đóng BHXH. Với nữ giới, sau ngày 1-1-2018 áp dụng đồng loạt quy định hưởng lương hưu ở mức 75% khi đủ 30 năm tham gia BHXH, không cần lộ trình tăng dần như nam giới.

Việc tính tuổi hưu như trên căn cứ vào quy định hiện hành của Bộ luật Lao động: nam nghỉ hưu ở tuổi 60 và nữ ở tuổi 55.

* Tăng lương tối thiểu vùng

Thực hiện Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động về mức lương tối thiểu vùng áp dụng được áp dụng từ ngày 1-1-2018 như sau: 3,98 triệu đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp trên địa bàn thuộc vùng I (quy định cũ là 3,7 triệu đồng/tháng); 3,53 triệu đồng/tháng trên địa bàn vùng II (mức cũ 3,32 triệu đồng/tháng); 3,09 triệu đồng/tháng trên địa bàn vùng III (mức cũ 2,9 triệu đồng/tháng) và 2,76 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp trên địa bàn vùng IV (mức cũ 2,58 triệu đồng/tháng).

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25-1-2018.

* Có thể miễn giảm tiền sử dụng đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018.

Theo đó, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có quyết định giao đất, người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất tại cơ quan thuế hoặc tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế xác định và ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất; hoặc thông báo không được miễn, giảm tiền sử dụng đất do không đủ điều kiện theo quy định.

P.V (tổng hợp)

.
.
;
.
.