Chính sách mới

Cập nhật lúc 08:09, Thứ Năm, 07/12/2017 (GMT+7)

Chính phủ và các bộ, ngành vừa ban hành một số chính sách mới quan trọng liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh, có hiệu lực thi hành trong tháng 12-2017…

Kiểm tra thông tin sản phẩm bằng smart phone (ảnh minh họa).
Kiểm tra thông tin sản phẩm bằng smart phone (ảnh minh họa).

* Không được dùng gầm cầu để kinh doanh

Bộ Giao thông - vận tải ban hành Thông tư 35/2017/TT-BGTVT quy định về vị trí gầm cầu đường bộ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận sử dụng làm bãi đậu xe tạm thời trước ngày 1-12-2017. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-12-2017.

Theo đó, khi hết thời hạn sử dụng, tổ chức, cá nhân trước đây được giao sử dụng gầm cầu đường bộ phải có trách nhiệm hoàn trả hiện trạng ban đầu và bàn giao cho cơ quan quản lý đường bộ. Cơ quan quản lý đường bộ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, tiếp nhận mặt bằng do tổ chức, cá nhân bàn giao. Trường hợp hết thời hạn sử dụng làm bãi đậu xe, tổ chức, cá nhân được giao sử dụng tạm thời nhưng không thực hiện hoàn trả, cơ quan quản lý đường bộ xử lý theo thẩm quyền và thông báo cho UBND các cấp để tổ chức cưỡng chế giải tỏa theo quy định.

* Xử phạt trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm

Ngày 1-11-2017, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 2-5 triệu đồng về mã số, mã vạch trong các trường hợp sau: không thực hiện đóng phí sử dụng; không làm thủ tục gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng; không đăng ký lại với cơ quan có thẩm quyền khi bị mất hoặc hỏng.

Mức phạt tiền từ 6-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: sử dụng mã số, mã vạch có đầu mã quốc gia Việt Nam (893) mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp; sử dụng mã số, mã vạch đã bị thu hồi; chuyển nhượng mã số, mã vạch đã được cấp.

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài để in trên sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam mà chưa được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền; sử dụng các dấu hiệu gây nhầm lẫn với mã số, mã vạch của cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức mã số, mã vạch quốc tế.

Phạt tiền từ 20-50 triệu đồng đối với việc sử dụng mã số, mã vạch trong trường hợp: cung cấp hoặc sử dụng nguồn dữ liệu không đúng; cung cấp thông tin sai lệch về chủ sở hữu hoặc đối tượng sử dụng…

Nghị định 119/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-12-2017.

* Công chức đang bị khiếu nại, tố cáo không được xét khen thưởng

Ngày 27-10-2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP về Luật Thi đua - khen thưởng. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15-12-2017.

Theo đó, chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật; đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ. Ngoài ra, thời gian trình khen thưởng lần tiếp theo của tập thể, cá nhân được tính theo thời gian lập được thành tích ghi trong quyết định khen thưởng lần trước. Đối với quyết định khen thưởng không ghi thời gian lập được thành tích thì thời gian trình khen thưởng lần sau được tính theo thời gian ban hành quyết định khen thưởng lần trước. Không cộng dồn thành tích đã khen thưởng của lần trước để đề nghị nâng mức khen thưởng lần sau…

P.V (tổng hợp)

.
.
;
.
.