Chính Sách Mới

Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thêm 7,44%

Cập nhật lúc 00:00, Thứ Bảy, 12/08/2017 (GMT+7)

Nghị định số 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15-8-2017. Theo đó, từ ngày 1-7-2017 tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp của tháng 6-2017 đối với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ cấp xã đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng…

P.V

.
.
;
.
.