Quy định mới trong quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Cập nhật lúc 23:16, Thứ Tư, 19/07/2017 (GMT+7)

Từ ngày 1-5-2017, Quyết định số 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành quy định về “quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, quản lý sổ thẻ” đã được thay thế Quyết định 959/QĐ-BHXH.

Nhân viên Bảo hiểm xã hội Biên Hòa hướng dẫn người lao động thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội.
Nhân viên Bảo hiểm xã hội Biên Hòa hướng dẫn người lao động thực hiện các thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội.

Việc thay đổi này đang từng bước tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

* Từ 9 thủ tục giảm xuống còn 5

Thông qua quy trình mới đã giúp ngành BHXH đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu tập trung, liên thông toàn quốc. Qua đó đã đáp ứng được yêu cầu khai thác, quản lý thu BHXH, BHYT.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của quy trình này là giảm thêm được 4 thủ tục hành chính. Cụ thể, ghép 2 thủ tục về cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thành 1 thủ tục; ghép 4 thủ tục về khoản thu các chế độ BHXH thành 1 thủ tục. Như vậy, việc cắt giảm này giúp người lao động, đơn vị sử dụng lao động được thuận lợi hơn trong việc xét cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Đối với những người đã được cấp mã số BHXH khi tiếp tục tham gia không phải làm lại tờ khai mà chỉ cần cung cấp mã số cho cơ quan BHXH. Riêng trường hợp chưa được cấp mã số BHXH thì chỉ ghi tờ khai một lần duy nhất gửi cho cơ quan bảo hiểm.

Liên quan đến mẫu biểu hồ sơ, mã số của doanh nghiệp - đơn vị sử dụng lao động khi tham gia BHXH được thống nhất với mã số thuế của doanh nghiệp. Từ đây đơn vị sẽ được đảm bảo đủ các yếu tố quản lý, thuận tiện cho người tham gia BHXH, BHYT.

* Thời hạn cấp sổ là 5 ngày

Ngoài ra, thời gian cấp sổ BHXH và thẻ BHYT cũng được rút ngắn. Trong đó, về thời hạn giải quyết cấp mới sổ BHXH giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày; bổ sung thêm 6 đối tượng tham gia và mở rộng quyền lợi được hưởng cho người có thẻ BHYT.

Việc cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng hay cộng nối thời gian trước đây là 15 ngày, nay chỉ còn 10 ngày; điều chỉnh nội dung ghi trên sổ BHXH thời gian từ 10 ngày xuống còn 5 ngày; thời gian xác nhận sổ BHXH cũng giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày.

Theo quy định mới, việc cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin được thực hiện ngay trong ngày, còn nếu có thay đổi nội dung trong thẻ thì việc giải quyết không quá 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Riêng đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời hạn giải quyết không quá 2 ngày. Người lao động không cần nộp lại sổ BHXH đã bị hỏng khi yêu cầu cơ quan chức năng cấp sổ mới.

Mặt khác, việc quản lý, sử dụng thẻ BHYT cũng có nhiều thay đổi. Đáng kể là bỏ quy định về thời hạn sử dụng thẻ, đồng thời bổ sung quy định thời điểm thẻ có giá trị sử dụng. Các thông tin về thẻ sẽ được tra cứu trên cổng thông tin giám định y tế.

Về quy trình, thẻ BHYT được cấp theo số định danh cá nhân (mã BHXH). Với thẻ BHYT được cấp theo số định danh cá nhân (mã số BHXH), người lao động chỉ kê khai thông tin định danh, hoặc đề nghị cấp mã số định danh thông qua sự hỗ trợ của đơn vị và cơ quan BHXH. Dữ liệu thu và cấp thẻ BHYT được cơ quan BHXH cập nhật, quản lý theo số định danh.

Đánh giá về những thay đổi khi thực hiện quy trình mới theo Quyết định 595 của BHXH Việt Nam, Phó giám đốc BHXH Đồng Nai Phạm Minh Thành cho biết quy định mới đã giúp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thể hiện qua việc rút ngắn thời gian cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT. Hơn nữa, người lao động được thuận lợi hơn trong việc tra cứu, ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT được tập trung, chặt chẽ hơn. BHXH tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện quy trình cải cách mới nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Kim Liễu

 

.
.
;
.
.