Chính Sách Mới

Cập nhật lúc 23:14, Thứ Sáu, 07/07/2017 (GMT+7)

Trong tháng 7 này, nhiều chính sách mới về đời sống dân sinh có hiệu lực thi hành...

Siết chặt giá thuốc

Ngày 8-5-2017, Chính phủ ban hành Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định những biện pháp nhằm quản lý giá thuốc, bao gồm: kê khai, kê khai lại giá thuốc, niêm yết giá thuốc, đấu thầu mua thuốc… Theo đó, các cơ sở kinh doanh dược có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về kê khai, kê khai lại giá thuốc và các quy định khác về quản lý giá thuốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật về giá kê khai, kê khai lại và tính chính xác của các số liệu, tài liệu báo cáo, thông tin do cơ sở cung cấp.

Ngoài ra, cơ sở kinh doanh không được bán thuốc khi chưa có giá kê khai, kê khai lại được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế do chính cơ sở sản xuất hoặc cơ sở đặt gia công; cơ sở kinh doanh dược không được bán buôn, bán lẻ thuốc cao hơn mức giá kê khai, kê khai lại được công bố. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2017.

Hướng dẫn tính lương, phụ cấp với cán bộ xã, phường

Bộ Nội vụ mới ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BNV (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2017) hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội… Theo đó, mức lương, phụ cấp được thực hiện từ ngày 1-7-2017 với các đối tượng nêu trên được xác định bằng mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng nhân với hệ số lương, hệ số phụ cấp hiện hưởng. Riêng với đại biểu HĐND các cấp hoạt động phí được xác định bằng mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng nhân với hệ số hoạt động phí theo quy định.           

Ban CTBĐ (tổng hợp)

.
.
;
.
.