CHÍNH SÁCH MỚI

Trong tháng 6 này, một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực thi hành

Cập nhật lúc 22:52, Thứ Hai, 12/06/2017 (GMT+7)

Cấp tỉnh được vay lại từ nguồn vốn ODA

Nghị định 52/2017/NĐ-CP ngày 28-4-2017 của Chính phủ quy định về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, cấp tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi có những dự án được cấp có thẩm quyền cho phép huy động vốn vay để thực hiện đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hoặc dự án có phần vốn góp của ngân sách địa phương theo phương thức hợp tác công - tư, thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương do cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Luật đầu tư công.

Tổng mức dư nợ vay của ngân sách địa phương tại thời điểm thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án không vượt quá hạn mức dư nợ của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngoài ra, không có nợ vay lại của Chính phủ quá hạn trên 180 ngày… Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15-6-2017.

Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án xây dựng nhà ở

Từ ngày 20-6-2017, doanh nghệp sẽ được miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đây là nội dung  trong Nghị định 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao, có hiệu lực từ ngày 20-6- 2017.

Thời gian miễn tiền thuê đất là thời gian xây dựng cơ bản, tối đa là 3 năm từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền. Sau thời gian này, doanh nghiệp sẽ được miễn thêm từ 11-19 năm, tùy từng loại dự án đầu tư. Đặc biệt, không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước với dự án khai thác tài nguyên khoáng sản.

P.V (tổng hợp)

.
.
;
.
.