CHÍNH SÁCH MỚI

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Cập nhật lúc 23:05, Thứ Hai, 26/06/2017 (GMT+7)

Ngày 6-6-2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-7-2017.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới đến thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Quốc - 100 tuổi sống tại ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch (ảnh minh họa).
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới đến thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Quốc - 100 tuổi sống tại ấp Đất Mới, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch (ảnh minh họa).

Theo đó, đối tượng được hưởng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng bao gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 thuộc diện thoát ly gia đình được hưởng trợ cấp 1.583 ngàn đồng, phụ cấp 268 ngàn đồng/năm thâm niên; diện không thoát ly 2.688 ngàn đồng và không phụ cấp.

Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 là 1.417 ngàn đồng; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa, hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng là 1.133 ngàn đồng.

Những người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8-1945 được hưởng trợ cấp 1.465 ngàn đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8-1945 là 795 ngàn đồng; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng là 1.133 ngàn đồng.

Đối với thân nhân liệt sĩ: Gia đình có 1 liệt sĩ được hưởng 1.417 ngàn đồng; 2 liệt sĩ là 2.834 ngàn đồng; 3 liệt sĩ trở lên 4.251 ngàn đồng; trợ cấp tiền tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác (diện không hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng) 1.417 ngàn đồng; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng 1.333 ngàn đồng.

Thân nhân liệt sĩ có mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng phụ cấp 1.188 ngàn đồng; người phục vụ mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình được trợ cấp 1.417 ngàn đồng. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến được trợ cấp 1.188 ngàn đồng.

Thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được hưởng phụ cấp 711 ngàn đồng; thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng được hưởng mức phụ cấp 1.457 ngàn đồng.

Người phục vụ thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên ở gia đình được hưởng trợ cấp 1.417 ngàn đồng; thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng là 1.820 ngàn đồng.

Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần được hưởng 795 ngàn đồng; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng 1.133 ngàn đồng.

Bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 41% - 50% được hưởng trợ cấp 1.479 ngàn đồng; từ 51-60% là 1.842 ngàn đồng; từ 61-70%:  2.348 ngàn đồng; từ 71-80%: 2.708 ngàn đồng; từ 81-90%: 3.241 ngàn đồng; từ 91-100%: 3.609 ngàn đồng; người phục vụ bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên: 1.417 ngàn đồng.

Người phục vụ bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng: 1.820 ngàn đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần: 795 ngàn đồng.

Ccha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của bệnh binh từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng: 1.133 ngàn đồng…

Theo Báo điện tử Chính phủ

 

.
.
;
.
.