Trả lời đơn phản ảnh của ông Trần Dũng (ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch)

Cập nhật lúc 23:05, Thứ Sáu, 05/05/2017 (GMT+7)

Ông Trần Dũng (ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) có đơn phản ảnh cán bộ địa chính xã Vĩnh Thanh có biểu hiện vòi vĩnh khi gia đình ông làm thủ tục xin phép xây dựng nhà ở. Từ phiếu chuyển của Báo Đồng Nai, UBND huyện Nhơn Trạch trả lời như sau:

Chủ tịch UBND huyện đề nghị Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh tiến hành kiểm tra, xử lý phản ảnh của công dân nhằm kịp thời chấn chỉnh ngay những biểu hiện tiêu cực (nếu có) của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời sớm phản hồi cho Báo Đồng Nai biết để trả lời bạn đọc.

Ban CTBĐ

.
.
;
.
.