19% đơn khiếu nại của công dân là đúng

Cập nhật lúc 16:28, Thứ Bảy, 16/05/2015 (GMT+7)

(ĐN)- Theo thống kê của cơ quan Thanh tra tỉnh, trong qúy I-2015, các cơ quan nhà nước trong tỉnh đã thụ lý và giải quyết được 92/172 đơn khiếu nại của công dân thuộc thẩm quyền. Trong đó, đã ban hành 90 quyết định giải quyết, số còn lại sau khi giải thích công dân đã rút đơn khiếu nại. Trong số đơn đã ban hành quyết định giải quyết, có 17 đơn khiếu nại đúng (19%), 49 đơn khiếu nại sai (54%) và 24 khiếu nại đúng một phần (27%).  

Nội dung khiếu nại của công dân chủ yếu liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai; ô nhiễm môi trường; thắc mắc về sử phạt phương tiện quá tải thiết kế theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP…

K.Liễu 

.
.
;
.
.