Từ 1-5: Tăng mức lương tối thiểu và phụ cấp công vụ

Cập nhật lúc 20:49, Thứ Sáu, 20/04/2012 (GMT+7)
Ông Nguyễn Kim Hiệp.
Ông Nguyễn Kim Hiệp.

Từ 1-5-2012, lương tối thiểu sẽ được tăng thêm 220 ngàn đồng/tháng so với mức lương tối thiểu đang áp dụng; đồng thời mức phụ cấp công vụ sẽ là 25% thay vì 10% như trước đây. Trao đổi về vấn đề này, ông NGUYễN KIM HIệP, Phó giám đốc Sở Nội vụ cho biết: 

Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của Chính phủ quy định “Mức lương tối thiểu chung” và Nghị định số 34/2012/NĐ-CP quy định “Chế độ phụ cấp công vụ” sẽ tính từ ngày 1-5 tới. Mức lương tối thiểu chung sẽ được dùng làm cơ sở để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và một số chế độ khác theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, còn dùng để tính trợ cấp kể từ ngày 1-5 trở đi đối với chính sách lao động dôi dư (theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20-8-2011 của Chính phủ) khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; kể cả các khoản trích và chế độ được hưởng. Riêng phần phụ cấp công vụ, sẽ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

* Thưa ông, những đối tượng nào được tăng lương, phụ cấp công vụ trong đợt này?

- Có 4 nhóm đối tượng được nâng mức lương tối thiểu chung từ 830 ngàn đồng/tháng lên mức 1.050.000đ/tháng. Cụ thể, mức lương tối thiểu chung được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức; các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc tại các cơ quan đơn vị, tổ chức. Riêng những đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ (thay thế Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 7-7-2011) về cơ bản không có sự thay đổi. Tuy nhiên, lần này mức phụ cấp mới sẽ được nâng từ 10% (hiện nay) lên 25%. Như vậy, mức lương hiện hưởng sẽ được cộng thêm phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm. Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, hoặc phụ cấp đặc thù theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thì cũng được hưởng phụ cấp công vụ quy định tại Nghị định 34/2012/NĐ-CP.

* Tổng số đối tượng được tăng lương trên địa bàn tỉnh trong đợt này là bao nhiêu người, mức lương tăng sẽ được tính như thế nào, thưa ông?

- Dự kiến, đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh được hưởng mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP khoảng 45 ngàn người, trong đó đối tượng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp khoảng 40 ngàn người. Đợt nâng lương lần này không phải là nội dung thay đổi hệ số lương hay thang bảng lương như đợt điều chỉnh chế độ chính sách tiền lương năm 2004. Như vậy, tiền lương của các đối tượng được hưởng sẽ tăng lên tương ứng thông qua mức lương tối thiểu chung tăng lên, mặc dù hệ số lương của đối tượng được hưởng không thay đổi. Ví dụ: công chức Nguyễn Văn A, hệ số lương 2,34, nếu trước đây mức lương tối thiểu chung là 830 ngàn đồng/tháng thì tiền lương công chức A được hưởng là: 830 ngàn đồng/tháng x 2,34 = 1.942.200 đồng. Khi áp dụng mức lương tối thiểu chung điều chỉnh lên 1.050.000 đồng thì tiền lương của công chức A sẽ được điều chỉnh là: 1.050.000 đồng/tháng x 2,34 = 2.457.000 đồng.

* Hai Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1-6, nhưng lại quy định sẽ tính từ ngày 1-5, điều này giải quyết như thế nào?

- Từ 1-6-2012, Nghị định 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ mới có hiệu lực. Tuy nhiên, chế độ quy định lại được tính từ ngày 1-5-2012. Do đó, các đối tượng được hưởng sẽ truy lĩnh phần chênh lệch tiền lương và phụ cấp công vụ bắt đầu cho kỳ lương tháng 5-2012. Để đảm bảo thực hiện việc chi trả kịp thời, hiện nay Sở Nội vụ đang phối hợp với Sở Tài chính nhằm triển khai các thủ tục cần thiết để các đối tượng được hưởng mức lương tối thiểu chung đúng thời gian quy định. 

* Xin cảm ơn ông!

               Kim Liễu (thực hiện)

 

 

 

 

.
.
;
.
.