Từ 1-1-2012, Thông tư 141/2011 của Bộ Tài chính về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm:

Không được xét cho nghỉ phép năm sẽ được chi trả tiền bồi dưỡng

Cập nhật lúc 21:53, Thứ Hai, 26/12/2011 (GMT+7)
Ông Đặng Văn Tấn.
Ông Đặng Văn Tấn.

Thông tư số 141/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 20-10-2011 quy định về “Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” sẽ có hiệu lực vào ngày 1-1-2012. Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai về những điểm mới đáng lưu ý trong thông tư, ông Đặng Văn Tấn, Trưởng phòng Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính cho biết:

- So với Thông tư 108-TC/HCVX quy định về “Chế độ phụ cấp tiền tàu, xe cho cán bộ viên chức nhà nước đi nghỉ phép hàng năm” được áp dụng hiện nay thì Thông tư 141 quy định chi tiết và chặt chẽ hơn. Trong đó có quy định cụ thể về chế độ chi trả tiền lương, tiền bồi dưỡng đối với những ngày được nghỉ phép hàng năm theo quy định nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm. Về đối tượng được thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép hàng năm cũng có những điểm mới…

* Xin ông cho biết, phạm vi, đối tượng áp dụng và mức thanh toán theo quy định của Thông tư 141/2011/TT-BTC?

- Thông tư này quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật (gọi tắt là cán bộ, công chức) làm việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp (dưới đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị).

Người đi nghỉ phép được thanh toán tiền phụ cấp đi đường (tương đương với mức phụ cấp lưu trú theo chế độ công tác phí hiện hành) và tiền phương tiện đi lại khi nghỉ phép năm, gồm: tiền phương tiện vận tải (trừ phương tiện máy bay) của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật.

Mức thanh toán theo giá ghi trên vé, hóa đơn mua vé; giá vé không bao gồm các chi phí dịch vụ khác như tham quan du lịch, các dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu. Trường hợp cán bộ, công chức (CBCC) đi nghỉ phép sử dụng phương tiện là máy bay khi có vé hợp pháp sẽ được thanh toán tối đa theo giá cước vận tải công cộng bằng phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy phù hợp với tuyến đường đi nghỉ phép.

Nếu người đi nghỉ phép năm tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoản tiền tự túc phương tiện theo số ki-lô-mét thực đi, tương ứng với mức giá vận tải phổ biến của loại phương tiện công cộng tại địa phương nhưng không vượt quá mức khoản tiền tự túc phương tiện khi đi công tác và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị...

Đối tượng được thanh toán tiền phương tiện đi lại; tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép hàng năm bao gồm: CBCC đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, núi cao, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên (theo quy định tại Thông tư liên tịch 05 ngày 5-1-2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc) có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán; CBCC công tác tại vùng còn lại có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm để thăm vợ hoặc chồng; con; cha, mẹ (cả bên chồng hoặc bên vợ) bị ốm đau, bị chết…

* Trường hợp do yêu cầu công việc, cơ quan, đơn vị không bố trí được thời gian cho CBCC nghỉ phép hàng năm hoặc nghỉ không hết phép, thì theo quy định họ được giải quyết chế độ như thế nào, thưa ông?

- CBCC đang công tác tại các cơ quan, đơn vị đủ điều kiện được hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm thì cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm bố trí sắp xếp công việc, thời gian cho CBCC nghỉ phép theo chế độ quy định. Trường hợp do nhu cầu công việc không thể bố trí nghỉ phép hoặc bố trí không đủ số ngày nghỉ phép theo quy định, thì cơ quan, đơn vị quyết định việc chi trả tiền bồi dưỡng cho CBCC những ngày chưa nghỉ phép hàng năm.

Căn cứ điều kiện công việc thực tế, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ về các trường hợp được chi trả tiền bồi dưỡng đối với những ngày chưa nghỉ phép hàng năm.

* Thủ tục giải quyết bao gồm những điều kiện, chứng từ gì, thưa ông?

- Trường hợp để được thanh toán, CBCC phải có đơn xin nghỉ phép nhưng được thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp quản lý xác nhận do yêu cầu công việc nên không bố trí được thời gian cho CBCC nghỉ phép năm hoặc không bố trí đủ số ngày nghỉ phép năm.

* Còn nếu từ chối đi nghỉ phép khi cơ quan tổ chức họ có được giải quyết chế độ?

- CBCC nếu đã được cơ quan, đơn vị bố trí sắp xếp thời gian cho nghỉ phép theo quy định nhưng không có nhu cầu nghỉ phép thì không được chi trả tiền bồi dưỡng đối với những ngày chưa nghỉ phép hàng năm

* Xin cám ơn ông!

Kim Liễu 

(thực hiện)

 

 

.
.
;
.
.