Trả lời kiến nghị của cử tri TP.Biên Hòa

Cập nhật lúc 10:05, Thứ Hai, 22/08/2011 (GMT+7)

Cử tri TP.Biên Hòa kiến nghị: Cần có quy định một số loại bệnh thông thường như cảm, sốt,..được thanh toán bảo hiểm ở Trạm Y tế xã, phường nhằm giảm được áp lực quá tải cho các bệnh viện tuyến trên. Ngoài ra, cử tri cho rằng mức bồi dưỡng 10.000 đồng/ca trực đêm cho cán bộ Trạm Y tế là không phù hợp, đề nghị xem xét lại.

Ý kiến này đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế xem xét và trả lời tại văn bản số 1819/SYT-NVY ngày 19-7-2011 như sau:

Thực hiện Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14-8-2009 của Bộ Y tế  về hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh ban hành Quyết định số 2915/QĐ-SYT ngày 23-12-2010 về việc quy định các cơ sở y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu trên địa bàn tỉnh. Căn cứ theo Quyết định trên hiện nay trên địa bàn tỉnh có 200 cơ sở đủ điều kiện được khám chữa bệnh BHYT ban đầu, trong đó có 146 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; 11 phòng khám đa khoa khu vực và 6 phòng khám đa khoa ngoài công lập. Do đó, người dân có thẻ BHYT sẽ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế xã, phường, các phòng khám đa khoa khu vực, phòng khám ngoài công lập có đủ điều kiện. Chỉ khi những bệnh nặng vượt khả năng điều trị của Trạm Y tế thì sẽ được chuyển đến các bệnh viện. Riêng TP.Biên Hòa có 18/30 Trạm Y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh BHYT ban đầu, người dân có thẻ BHYT có thể đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các Trạm Y tế có đủ điều kiện. Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các trạm y tế bố trí bác sĩ và đầu tư nâng cấp để đảm bảo điều kiện triển khai khám chữa bệnh tại Trạm.

Về mức bồi dưỡng 10.000 đồng/ca trực đêm cho cán bộ Trạm Y tế được thực hiện theo Điều 1, khoản 1b Quyết định 155/2003/QĐ-TTg ngày 30-7-2003 của Thủ tướng Chính phủ Quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế. Tháng 10-2010, Bộ Y tế đã có dự thảo quyết định mới về mức phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế, trong đó đã nâng mức phụ cấp trực cho cán bộ y tế tuyến xã lên 30.000 đồng/người/ca trực và đã lấy ý kiến góp ý dự thảo từ các cơ sở ở các địa phương. Tuy nhiên, đến nay Chính phủ chưa ký  ban hành văn bản chính thức.

Ban CTBĐ

 

.
.
;
.
.